B:A:M Universe Brugerbetingelser

Effective date: 14. Oktober 2022

1. Generelt


1.1. B:A:M Cure and Care ApS, CVR-nr.: 41856564 (herefter B:A:M Universe) betyder i disse brugerbetingelser den tjeneste som B:A:M Universe stiller til rådighed på web-adressen ”https://cureandcare.bam-universe.com” og ” https://bam-universe.com///”, og som giver medlemmerne mulighed for at streame forskellige træningsøvelser, samt bruge tjenestens funktioner, webstedet og brugergrænseflader, herunder alt indhold og software som er forbundet med tjenesten.

1.2. Disse betingelser (herefter ”Brugerbetingelserne”) gælder for brugen af tjenesten uanset om tilgangen hertil sker gennem oprettelse af et forløb eller medlemskab.

1.3. B:A:M Universe forbeholder sig retten til at ændre brugerbetingelserne for B:A:M Universe. Besked om ændringer gives dog altid til medlemmer af tjenesten mindst 30 dage før ændringen træder i kraft.


2. Tilmelding og medlemskab 


2.1. Tilmelding til B:A:M Universe kræver, at du har forbindelse til internettet, at du har en enhed der er kompatibel med tjenesten samt, at du tilmelder dig den af B:A:M Universe anvendte tjenester. Ved oprettelsen af medlemskabet skal der oplyses kontaktoplysninger og andre former for relevant data til brug af tjenesten. Desuden oplyses reg.nr. og kontonummer til brug for betaling af medlemskab. Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles B:A:M Universe. Det er medlemmets ansvar, at B:A:M Universe til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

2.1.1 Særligt ved 7 dages prøveperiode. Muligheden for 7 dages prøveperiode gælder kun for nye abonnenter og gælder kun i forbindelse med køb af et månedligt, halvårligt eller årligt abonnement. Ved aktivering af 7 dages prøveperiode sker tilmeldingen til det valgte medlemskab automatisk. Dette medlemskab fortsætter, indtil det opsiges af medlemmet. Hvis det valgte medlemskab ikke skal fortsætte efter prøveperioden på 7 dage, skal medlemmet inden de 7 dages udløb opsige sit medlemskab via platformen eller ved at give virksomheden besked om opsigelsen pr. mail. De 7 dages prøveperiode gælder ikke ved køb af et forløb. En opgradering eller ændring af et medlems nuværende abonnement giver ikke mulighed for at benytte 7 dages prøveperiode. Øvrige brugerbetingelser er også gældende ved køb af medlemskab 7 dages prøveperiode.

2.2. Du skal være 18 år eller være myndig i det land, hvor du bor, for at kunne blive medlem af B:A:M Universe. Mindreårige må kun bruge tjenesten under opsyn af en voksen. Medlemskabet af B:A:M Universe er personligt og må ikke benyttes af andre end medlemmet.

2.3. Betaling for medlemskab hos B:A:M Universe kan kun ske med Visa, MasterCard eller American Express på den af B:A:M Universe anvendte betalingstjeneste.

2.4. Dit medlemskab til B:A:M Universe løber enten på månedsbasis, 6 måneder eller 12 måneder - afhængig af hvad du som bruger har valgt.
Månedsmedlemskaber er uden binding og kan opsiges løbende. Medlemskaber af 6 eller 12 måneders varighed, kan opsiges frem til dagen før udløb. Opsiges det ikke, vil det gentegnes automatisk.

2.5. Priserne for de forskellige medlemskaber til B:A:M Universe findes på tjenestens hjemmesiden https://bam-universe.com//. B:A:M Universe kan ændre størrelsen af den fastsatte månedlige pris for brug af tjenesten. Besked om ændringer gives dog altid mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. 

2.6. Valg af medlemskab sker ved tilmeldelse til B:A:M Universe tjenester. Medlemmet kan når som helst ændre medlemskabstype. Ændringen træder i kraft med det samme, hvis der er tale om en opgradering af medlemskabet. Er ændringen en nedgradering af medlemskabet vil ændringen træde i kraft ved udgangen af indeværende måned for det eksisterende medlemskab. Dog gælder det for 6 måneders medlemskab og et års medlemskab, at ændringen træder i kraft ved udløb af det eksisterende medlemskab.

2.7. Ved køb af et forløb i regi af B:A:M Universe igangsættes dit medlemskab på den dato, hvor forløbet starter. Samtidig med køb af forløbet tilmeldes du et månedligt medlemskab til B:A:M Universe, der automatisk fornyes hver måned jf. 2.4 og 2.8.

2.8. Såfremt du ikke afmelder dit medlemskab til B:A:M Universe inden den månedlige fornyelsesdato, giver du samtykke til at B:A:M Universe trækker betaling for den følgende måneds medlemskab til tjenesten, gennem det ved tilmeldingen oplyste betalingsmiddel. Det gælder ligeledes ved udgangen af en eventuel gratis prøveperiode, medmindre du afmelder medlemskabet inden udgangen af den gratis prøveperiode. Det gælder ligeledes ved udgangen af en eventuel gratis periode eller en periode med nedsat pris opnået ved brug af rabatkode, medmindre du afmelder medlemskabet inden udgangen af den gældende periode.

2.9. Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-kommunikation. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har B:A:M Universe ret til uden varsel at lukke medlemskabet, så Medlemmet ikke kan benytte tjenesterne i B:A:M Universe. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har B:A:M Universe ret til uden yderligere varsel at ophæve medlemskabet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Medlemmet kan ikke benytte tjenesterne i B:A:M Universe, hvis medlemskabet er blokeret, før det fulde udestående er betalt til B:A:M Universe, og der er fremvist dokumentation herfor. B:A:M Universe forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af B:A:M Universe eller af B:A:M Univers’ eksterne samarbejdspartnere.

2.10. Ved oprettelse som bruger af B:A:M Universe giver du samtykke til, at B:A:M Universe må tilsende dig nyhedsbreve og mails.


3. Fortrydelsesret


3.1. Ved tilmelding til B:A:M Universe løber din fortrydelsesret på 14 dage, fra den dag du indgår aftalen om medlemskabet.

3.2. Ønsker medlemmet at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal B:A:M Universe kontaktes via info@bam-universe.com

3.3. For enkelte tjenester gælder dog tilfredshedsgaranti. Er du tilmeldt et forløb, men opnår ikke de ønskede resultater, vil du få pengene for forløbet retur, såfremt du aktivt har gennemført min. 80% af forløbets træninger. Det er kun muligt at indløse tilfredshedsgarantien én gang per kunde, hvorfor denne ikke igen kan benyttes hvis der købes nye forløb efterfølgende – her henvises i stedet til pkt. 3.1.

3.4. Ønsker medlemmet at gøre brug af sin tilfredshedsgaranti, skal B:A:M Universe kontaktes via info@bam-universe.com senest 30 dage efter forløbets start.


4. Afmelding af medlemskab


4.1. Du kan til enhver tid afmelde dit medlemskab hos B:A:M Universe. Du vil fortsat have adgang til tjenesten frem til udgangen af den månedlige faktureringsperiode. B:A:M Universe yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte medlemsmåneder. Ved afmelding af dit medlemskab, lukkes din konto automatisk ved udgangen af den indeværende faktureringsperiode. 

4.2. Afmelding kan ske ved at sende en mail til info@bam-universe.com jf. brugerbetingelsernes pkt. 4.3

4.3. Ved afmelding per mail bedes du oplyse dit fulde navn.

4.4. Spørgsmål vedrørende afmelding og afmeldingsprocedure kan altid ske til info@bam-universe.com


5. Rettigheder tilhørende B:A:M Universe


5.1. Rettighederne til artikler, fotografier, videoer, grafik og andet indhold på B:A:M Universe tilhører B:A:M Cure and Care.

5.2. Indholdet på B:A:M Universe stilles til rådighed for tjenestens medlemmer, og må kun benyttes til privat brug dvs. fremvisning i private hjem uden vederlag.

5.3. Det er tilladt for tjenestens medlemmer at tage digitale kopier til egen brug eller til brug for husstanden, dvs. eksempelvis til brug for en ægtefælle og/eller børn jf. ophavsretslovens § 12.

5.4. Det er ligeledes tilladt at tage kopier på papir (udprint) fra B:A:M Universe til privat brug jf. ophavsretslovens § 12. Denne adgang gælder dog alene private personer. En virksomhed må således ikke printe artikler eller kopiere materiale fra tjenesten til virksomhedens medarbejdere.

5.5. Det er aldrig tilladt, uden skriftligt samtykke fra B:A:M Universe, at kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet fra B:A:M Universe, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål.

5.6. Alle varemærker og logoer, der vises på hjemmesiden tilhører eller administreres af B:A:M Universe.

5.7. Ved tilmelding til tjenesten accepterer du at bruge B:A:M Universe, herunder alle funktioner forbundet dermed, i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og bekendtgørelser eller andre restriktioner om brug af tjenesten eller indholdet deri.

5.8. Overtrædelse af ovennævnte kan medføre strafansvar og erstatningspligt i henhold til den til enhver tid gældende danske lovgivning.


6. Ansvar for brug af tjenesten 


6.1. Instruktion, råd og vejledning på B:A:M Universe er af generel informativ art og kan ikke erstatte direkte kontakt med en uddannet fagperson som for eksempel en træner, læge, fysioterapeut eller lignende. De råd, opskrifter og vejledninger du finder på tjenesten, er af generel karakter og tager derfor ikke højde for individuelle helbredsmæssige forhold.

6.2. B:A:M Universe påtager sig intet ansvar for eventuelle gener eller helbredsproblemer, som måtte opstå i forbindelse med udførelse af eksempelvis motionsprogrammer, slankekure, kostomlægninger eller lignende gennemført på basis af informationer, som er tilvejebragt på tjenesten.

6.3. B:A:M Universe anbefaler generelt, at du lytter til din krop og dens begrænsninger og ikke gør noget, som føles forkert eller giver dig skarp smerte. Nærer du den mindste tvivl om, hvorvidt eksempelvis en slankekur eller et motionsprogram kan have negative helbredsmæssige konsekvenser for dig, så konsulter din praktiserende læge, inden du går i gang.


7. Eksterne links


7.1. Tjenesten kan indeholde links til eksterne sider, som ikke drives af B:A:M Universe. B:A:M Universe påtager sig ikke noget ansvar for så vidt angår indholdet på disse eksterne sider.  


8. Behandling af personoplysninger


8.1. Ved køb af medlemskab til B:A:M Universe, registreres visse personoplysninger i vores medlemssystem eksempelvis fulde navn, e-mailadresse og betalingsoplysninger. Disse oplysninger gemmes med henblik på oprettelse af en betalingsaftale samt entydig identifikation af vores medlemmer.

8.2. På B:A:M Universe anvendes ligeledes cookies til at lave statistik over antallet af besøgene, samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser for vores medlemmer. Dette gøres for at kunne give vores medlemmer en optimal brugervenlighed og for løbende at kunne forbedre tjenesten. Ved at bruge tjenesten, accepterer du anvendelsen af cookies til det anførte formål.

8.3. B:A:M Universe lagrer dine personlige oplysninger, så længe de er nødvendige for, at vi kan varetage ovennævnte formål, eller så længe loven kræver det. Herefter slettes dine personlige oplysninger.

8.4. Du kan til hver en tid få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

8.5. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som du tidligere har oplyst os.

8.6. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev og mails.

8.7. Behandlingen af dine personoplysninger hos B:A:M Universe sker altid i overensstemmelse med princippet om god databehandlingsskik jf. Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

8.8. B:A:M Universe er dataansvarlig. Vi henviser til vores Persondatapolitik, som kan ses her.


9. Klageadgang


9.1. Hvis du vil klage over dit køb af medlemskab, skal du rette henvendelse til info@bam-universe.com


10. Gældende ret


10.1. Brugerbetingelserne reguleres og fortolkes i overensstemmelse med gældende dansk ret. 

10.2. Enhver tvist i relation til brugen af B:A:M Universe afgøres ved de danske domstole.