B:A:M Universe Persondatapolitik

Version 1.0: April 2023

Vi har stor respekt for vores kunder, og beskyttelse af persondata er derfor noget, vi tager alvorligt. I den daglige drift af B:A:M Universe behandler vi oplysninger om personer, og vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik for at oplyse dig om, hvordan vi behandler oplysninger om dig.

BAM Cure and Care, Studiestræde 14a, 1455 København K
cvr-nr.: 41856564
er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af persondata, kan du gøre det på e-mail: info@bam-universe.com


Behandling af persondata, formål og retsgrundlag


Vi er en sundhedsplatform med tilknyttet community, og derfor opbevarer og behandler vi persondata med det formål at tilbyde forebyggende og helbredende sundheds- og træningsforløb. De oplysninger, vi modtager, bliver alene anvendt, videregivet og opbevaret i den forbindelse, og alle oplysninger er naturligvis undergivet vores fulde fortrolighed og sikkerhed.
De personoplysninger vi behandler i den forbindelse, er typisk navn, kontaktoplysninger og betalingsoplysninger samt oplysninger, som du selv oplyser på platformen, herunder i visse tilfælde oplysninger om dine kropsgener. Vi indsamler automatisk oplysninger om hvilke træningsvideoer, du deltager i, med dato og tidspunkt herfor.
Når du køber et produkt i vores Webshop, registrerer vi dit navn, adresse, e-mail og tlf.nr., oplysninger om køb og evt. returnering samt betalingsinformationer.
Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger i forbindelse med dit medlemskab og køb af produkter via Hjemmesiden vil være opfyldelse af aftalen med dig, samt legitime interesser når vi registrerer de videoer, du deltager i.
Hvis du melder dig ud, fortsætter du som BAM Go, hvor du fortsat kan tilgå et begrænset antal træningsvideoer. I den forbindelse registrerer vi dit navn, e-mail og tlf.nr. samt deltagelse i de enkelte træningsvideoer.
Som bruger af vores sundhedsplatform indsamler vi automatisk oplysninger om din brug af Hjemmesiden. Det gør vi bl.a. ved brug af session cookies.
Læs mere i vores Cookiepolitik.


Videregivelse af oplysninger


Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til andre organisationer, men vi kan overlade dine oplysninger til behandling hos en af vores databehandlere, blandt andet til hosting og til support, til teknisk drift og til forbedringer af Hjemmesiden. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, og vi sikrer altid nødvendig hjemmel og overførselsgrundlag, hvis personoplysninger bliver behandlet af en databehandler i et tredjeland, dvs. uden for EU/EØS.
Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til vores rådgivere, såsom revisorer, advokater, inkassobureauer, o.l.
I forhold til visse behandlinger kan det være nødvendigt at dele dine personoplysninger med tredjeparter. Hvis du opretter en betalingsserviceaftale hos os, videregiver vi dine personoplysninger til den relevante udbyder. Vi videregiver også dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.


Opbevaring og sletning af personoplysninger


BAM Cure and Care opbevarer dine oplysninger så længe, som det er lovligt og nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen af dine oplysninger, hvorefter de slettes. Det sker for at kunne opfylde aftale om medlemskab eller køb af produkter i Webshoppen.
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i fem år fra udgangen af den måned, vi har registreret dem for at leve op til reglerne i Bogføringsloven. Øvrige oplysninger om dig og hvis du deltager som BAM Go, opbevarer vi dine oplysninger i tre år fra udgangen af den måned, dit medlemskab er ophørt. Herefter vil vi bede om dit samtykke til fortsat at opbevare dine oplysninger.


Dine rettigheder


I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger BAM Cure and Care behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid – dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til dataportabilitet
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby) - www.datatilsynet.dk, dt@datatilsynet.dk, Telefon 33 19 32 00